Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji

Magdalena Polaszewska– Nicke – prezes zarządu
Magdalena Stawicka – członek zarządu
Beata Granops – członek zarządu