Działania

Aktualne działania Fundacji prowadzone w ramach dofinansowanych programów:

CENTRUM ZERO-PIĘĆ – Ośrodek wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi

Centrum Zero-Pięć to multidyscyplinarne przedsięwzięcie wspierania rodzin z małymi dziećmi. W jego ramach proponujemy wsparcie emocjonalne i informacyjne, poradnictwo i edukację zarówno rodzicom oczekującym na narodziny potomstwa, jak i tym już posiadającym dzieci w wieku 0-6 lat. Zaplanowane działania stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez rodziców oraz specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychofizycznego małych dzieci. Ich zakres i forma wynikają z analizy prewencyjnych programów realizowanych w Polsce i na świecie (np. programu „Dobry Rodzic-Dobry Start” warszawskiej Fundacji Dzieci Niczyje, niemieckiego programu SAFE) oraz doświadczeń Fundacji zebranych podczas implementacji kilku wcześniejszych projektów, np. „Zdrowy Maluch – Rodzicielskie ABC”, 2010-2011, „Centrum ZERO-PIĘĆ”, 2013-2014 (dofinansowanie – Miasto Poznań), „Uwaga na Dziecko!”, 2010-2012 (dofinansowanie – FDN), „Strefa Rodzic-Dziecko”, 2012 (dofinansowanie – World Childhood Foundation), „Strefa rodziny”, 2013-2014 (dofinansowanie – Województwo Wielkopolskie), „Trudne dobrego początki”, 2013-2014 (dofinansowanie – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), „Nie jesteś sam”, 2014 (dofinansowanie – Fundusze EOG). Oferta przygotowana została z uwzględnieniem najnowszej wiedzy teoretycznej i doniesień klinicznych z obszaru wieloaspektowego wspierania małego dziecka i jego rodziny. Obejmuje ona zarówno stałe elementy oferty CENTRUM (cykle warsztatowe: „Bliżej dziecka”, „Zamiast nagród i kar”, indywidualne konsultacje psychologiczne, fizjoterapeutyczne i laktacyjno-żywieniowe – w tym wizyty domowe oraz druk i dystrybucję broszur edukacyjnych), jak i nowe propozycje: „Zabawnik” – grupę zabawową nastawioną na wspieranie relacji rówieśniczych oraz spotkanie otwarte promujące ideę pozytywnego rodzicielstwa połączone z zajęciami dla dzieci. Kadrę projektu stanowią odpowiednio wykwalifikowani specjaliści (wyróżniający się na terenie Poznania kwalifikacjami w tym obszarze), posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami z małymi dziećmi. Projekt realizowany będzie od stycznia do grudnia 2016 na terenie Poznania, a jego beneficjentami będą rodziny z małymi dziećmi mieszkające w tym mieście.

Program jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze strony Miasta Poznania.

 

VADEMECUM RODZICA – program nakierowany na wsparcie edukacyjne rodziców

Projekt VADEMECUM RODZICA nakierowany jest na edukację psychologiczną, poradnictwo oraz wsparcie informacyjne i emocjonalne rodziców małych dzieci (do 5 roku życia). Zgodnie z ideą wchodzenia w środowisko lokalne i likwidowania barier, prezentowana oferta obejmuje działania realizowane w jednym z poznańskich przedszkoli. Działania te stanowią rozszerzenie aktywności podejmowanych w ośrodku Fundacji – CENTRUM ZERO- PIĘĆ, gdzie prowadzona jest terapia małego dziecka, konsultacje indywidualne oraz warsztaty. Proponowane w ramach niniejszej oferty działania stanowią egzemplifikację profilaktyki pierwszorzędowej – mają na celu zapobieganie poważnym trudnościom w funkcjonowaniu dzieci i w relacji rodzic-dziecko, które mogą być źródłem wielu zakłóceń i zaburzeń psychofizycznych. Projekt realizowany jest od lutego do grudnia 2016, a jego odbiorcami są rodzice i dzieci jednego z poznańskich przedszkoli.

POZYTYWKA. Program konsultacyjno-terapeutyczny dla małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub opóźnieniem w rozwoju oraz ich rodziców (KONTYNUACJA TERAPII)

Niniejszy projekt wychodzi naprzeciw potrzebom wynikającym z nieustannie powiększającej się liczby małych dzieci przejawiających poważne trudności w zakresie nawiązywania relacji społecznych oraz prezentujących różnorodne opóźnienia rozwojowe (np. w obszarze komunikowania się) i tym samym stanowiących grupę obciążoną ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Celem projektu jest udzielenie specjalistycznej pomocy terapeutycznej małym dzieciom (1,5 – 7 lat) z trudnościami rozwojowymi związanymi z ryzykiem rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wsparcie emocjonalne i informacyjne ich rodziców (co bezpośrednio przyczynia się do poprawy funkcjonowania dzieci). Programem objęte są dzieci – podopieczni Fundacji ZERO-PIEĆ, korzystający dotąd ze wsparcia Fundacji w ramach innych działań. Są to dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm lub zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju, etc.), oraz wykazujące opóźnienia rozwojowe w różnych sferach – głównie komunikowania się. Utrzymanie terapii w przypadku wszystkich tych dzieci jest niezbędne dla poprawy jakości ich funkcjonowania. Fundacja proponuje w tym zakresie unikalną pomoc w postaci niedyrektywnej terapii przez zabawę skoncentrowanej na wpieraniu rozwoju poprzez relacje. Projekt realizowany jest od stycznia do grudnia 2016 i obejmuje osoby mieszkające w Poznaniu.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania

POZYTYWKA. Program konsultacyjno-terapeutyczny dla małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub opóźnieniem w rozwoju oraz ich rodziców.

Celem projektu jest udzielenie specjalistycznej pomocy terapeutycznej małym dzieciom (1,5 – 7 lat) z trudnościami rozwojowymi związanymi z ryzykiem rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wsparcie emocjonalne i informacyjne ich rodziców (co bezpośrednio przyczynia się do poprawy funkcjonowania dzieci). Programem objęte zostaną dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm lub zespół Aspergera, całościowe zaburzenie rozwoju, etc.), oraz wykazujące opóźnienia rozwojowe w różnych sferach – głównie komunikowania się. Projekt realizowany jest od czerwca do listopada 2016 i obejmuje osoby mieszkające w Województwie Wielkopolskim.

Program jest realizowany dzięki dofinansowaniu Wojewody Wielkopolskiego.