O Fundacji

Fundacja ZERO-PIĘĆ

ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci powstała na początku 2008 roku jako organizacja non-profit.

Jesteśmy zespołem psychologów od wielu lat poszerzających swą wiedzę i kompetencje we wspieraniu terapeutycznym rodzin z małymi dziećmi, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu, trudności emocjonalnych bądź rozwojowych. Udzielamy konsultacji i porad, prowadzimy terapię ukierunkowaną na wspieranie relacji dziecko-rodzic, bazując na bogatej światowej wiedzy klinicznej i naukowej. Bliskie nam jest rozumienie rozwoju w kontekście kluczowej roli związków dziecka z jego najbliższymi przy uwzględnieniu procesów świadomych, jak i nieświadomych w nim uczestniczących (teoria przywiązania i psychoanaliza). Ważna jest dla nas wciąż coraz bogatsza wiedza o uwarunkowaniach prawidłowego rozwoju, ale zajmujemy się również mechanizmami jego zakłóceń i zaburzeń, rzutującymi na zdrowie psychiczne małych dzieci. Przyświeca nam idea interwencji prewencyjnej, bowiem dzięki działaniom profilaktycznym i wcześnie udzielonej pomocy możliwe jest przeciwdziałanie pogłębianu się i utrwalaniu trudności, które mogą zakłócać rozwój dziecka.

Wspierając maluchy i ich rodziny, współpracujemy z innymi instytucjami, organizacjami i indywidualnymi specjalistami. Prowadzimy dla nich również szkolenia, wykłady i superwizję. W naszej pracy staramy się dbać o wysokie standardy etyczne i profesjonalne, dlatego nieustannie poszerzamy swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych, jak i korzystając z superwizji dr Stelli Acquarone, założycielki i dyrektora Parent-Infant Clinic i School of Infant Mental Health w Londynie.

Ze szczegółami aktualnie realizowanych projektów na rzecz rodzin z małymi dziećmi, współfinansowanych przez naszych grantodawców, mogą Państwo zapoznać się tutaj.

Z naszą zróżnicowaną ofertą skierowaną do rodzin z małymi dziećmi mogą Państwo zapoznać się tutaj.

O naszej współpracy ze specjalistami piszemy tutaj.