ZAMIAST NAGRÓD I KAR

ZAMIAST NAGRÓD I KAR – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku 1-6 lat

Idea warsztatów jest przekazanie rodzicom małych dzieci wiedzy i umiejętności wspierających rozwój
emocjonalny najmłodszych. W trakcie spotkań rodzice dowiedzą się, w jaki sposób rozmawiać ze
swoją pociechą oraz jak wspierać ją, gdy doświadcza lęku, smutku, zniechęcenia. Spotkania staną się
okazją do poznania sposobów reagowania na wybuchy złości i niezadowolenia oraz radzenia sobie z
przejawianymi przez malucha buntem i oporem. Rodzice dowiedzą się jak stawiać dziecku granice nie
raniąc go i w jaki sposób postępować w sytuacji konfliktu. Nie zabraknie także czasu na rozmowę na
temat „dobrych chwil” z małym dzieckiem.

TEMATY SPOTKAŃ:

 

I SPOTKANIE. SŁUCHANIE SERCEM, czyli jak rozmawiać z dzieckiem w sytuacji, gdy przeżywa ono jakiś problem?

 1. Kiedy dziecko ma problem?
 2. Jak rodzice odpowiadają na trudności zgłaszane im przez dziecko?
 3. Dlaczego niektóre sposoby reagowania na negatywne przeżycia dziecka nie są wspierające?
 4. Jak pomóc maluchowi w samodzielnym rozpoznaniu i rozwiązaniu problemu?

II SPOTKANIE. ŁAGODNA STANOWCZOŚĆ, czyli jak rozmawiać z dzieckiem w sytuacji, gdy jego zachowanie stanowi problem dla rodzica?

 1. Kiedy zachowanie dziecka stanowi dla rodzica problem?
 2. W jaki sposób rodzice reagują na niepożądane zachowania swoich pociech?
 3. Dlaczego niektóre metody dyscyplinowania dzieci nie są skuteczne?
 4. Jak w sposób pozbawiony przemocy wyrazić sprzeciw wobec nieakceptowanych zachowań malucha?

III SPOTKANIE. OBOJE WYGRANI, czyli jak rozmawiać z dzieckiem w sytuacji konfliktu?

 1. Kiedy dzieci i rodzice doświadczają konfliktu?
 2. Jak rodzice reagują na spory, sprzeczki i utarczki w relacjach ze swoimi pociechami?
 3. Dlaczego uleganie dziecięcym żądaniom oraz wymuszanie uległości karami i nagrodami może mieć negatywne skutki?
 4. Jak rozwiązywać konflikty metodą „bez pokonanych”?

IV SPOTKANIE. DOBRZE NAM RAZEM, czyli jak rozmawiać z dzieckiem w sytuacjach bezproblemowych?

 1. Kiedy rodzice i dzieci doświadczają sytuacji bezproblemowych?
 2. Jak rodzice dają wyraz pozytywnym emocjom powstałym w kontakcie z dzieckiem i jak odpowiadają na pozytywne przeżycia ujawniane przez ich pociechy?
 3. Dlaczego niektóre z tych reakcji mogą postawić dziecko w obliczu nowego problemu?
 4. Jak ujawniać i jak odbierać pozytywne uczucia w relacji z dzieckiem?
PROWADZENIE:

Spotkania prowadzone są przez dwóch psychologów: Natalię Dorną i Beatę Granops.

TERMIN:

O terminach kolejnej edycji warsztatów będziemy informować na naszej stronie oraz profilu Facebook.

MIEJSCE:

Centrum ZERO-PIĘĆ, ul.Prusa 14/7, Poznań

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: warsztaty@fundacja05.pl
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 501 034 850
O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje telefoniczna rozmowa rekrutacyjna. Jej termin zostanie
ustalony po przyjęciu zgłoszenia.

Spotkania stanowią element programu CENTRUM ZERO-PIĘĆ, dofinansowanego ze środków budżetu
Miasta Poznania.