ZABAWNIK

ZABAWNIK – terapeutyczna grupa zabawowa dla dzieci w wieku 3-6 lat

Ideą spotkań jest wspieranie dzieci czujących się niepewnie w grupie w budowaniu przyjaznych relacji
z rówieśnikami. Podczas spotkań maluchy są zapraszane do wspólnej zabawy oraz do czynnego
udziału w aktywnościach grupowych. Mali uczestnicy mają okazję nauczyć się lepiej komunikować z
innymi oraz wyrażać własne potrzeby, respektując granice innych. Spotkania są również okazją do
stopniowego przyzwyczajania się do rozstań z rodzicami.

PROWADZENIE:

Spotkania prowadzone są przez psychologa, Beatę Granops, asystenta – studenta psychologii lub pedagogiki.

TERMINY:

I edycja: styczeń – maj 2019; II edycja: wrzesień – grudzień 2019

MIEJSCE:

CENTRUM ZERO-PIĘĆ, ul. Prusa 14/7, Poznań

ZAGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: warsztaty@fundacja05.pl
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 501 034 850
O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje spotkanie rekrutacyjne. Jego termin zostanie ustalony po przyjęciu zgłoszenia.

Spotkania stanowią element programów WSPARCIE RELACJI RODZIC-DZIECKO oraz CENTRUM ZERO-PIĘĆ, dofinansowanych ze środków budżetu Miasta Poznania.