BYĆ RODZICEM

BYĆ RODZICEM – spotkania dla rodziców dzieci w wieku 1-6 lat

Ideą cyklu jest przekazanie rodzicom małych dzieci wiedzy i umiejętności wspierających rozwój emocjonalny najmłodszych. W trakcie spotkań porozmawiamy, w jaki sposób budować dobre relacje ze małym dzieckiem. Spotkania staną się okazją do dyskusji, jak wspierać swoją pociechę w doświadczanym lęku, smutku, zniechęceniu, a także jak reagować na jej wybuchy złości i niezadowolenia. Poruszymy kwestię, jak radzić sobie z własnymi emocjami w relacji z dzieckiem. Nie zabraknie także czasu na rozmowę na temat znaczenia „dobrych chwil”.

DATY SPOTKAŃ: 11, 12 25, 26 maja 2019, w godzinach 9:00-13:00.

MIEJSCE: Centrum ZERO-PIĘĆ, ul.Prusa 14/7, Poznań

ZGŁOSZENIA przyjmujemy:
– mailowo, na adres: warsztaty@fundacja05.pl,
– smsowo, na numer: 501034850.

O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje telefoniczna rozmowa rekrutacyjna. Jej termin zostanie ustalony po przyjęciu zgłoszenia.

Spotkania stanowią element programu CENTRUM ZERO-PIĘĆ, dofinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.