Szkolenia

Szkolenia

Informację o najbliższym szkoleniu znajdą Państwo tutaj.

Fundacja ZERO-PIĘĆ realizuje szereg szkoleń z zakresu zdrowia psychicznego małych dzieci. Podczas warsztatów i spotkań edukacyjnych dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z innymi profesjonalistami pracującymi z małymi dziećmi oraz ich rodzinami, takimi jak psychologowie, pedagodzy, położne, lekarze, pracownicy socjalni i asystenci rodziny czy kuratorzy. Do prowadzenia szkoleń i wykładów przez nas organizowanych zapraszamy również wybitnych ekspertów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Regularnie, także na zaproszenie innych organizacji i instytucji, prowadzimy szkolenia obejmujące m.in. następujące tematy:

 1. przywiązanie społeczne – uwarunkowania rozwoju relacji przywiązania, zakłócenia i zaburzenia w tym zakresie – z uwzględnieniem procesu pomocy rodzinom adopcyjnym/zastępczym;
 2. zaburzenia i zakłócenia w funkcjonowaniu małych dzieci – zagadnienia diagnostyczne i terapeutyczne;
 3. krzywdzenie małych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzenia emocjonalnego – profilaktyka, rozpoznawanie sygnałów krzywdzenia, ocena sytuacji dziecka, budowanie wsparcia dla dziecka i jego rodziny

Mamy kilkunastoletnie doświadczenie wykładowe i warsztatowe w wyżej wymienionym obszarze, zdobywane podczas prowadzonych zajęć w Instytucie Psychologii UAM, SWPS, Uniterra, na specjalizacjach klinicznych (UAM i AM w Poznaniu) czy szkoleń i warsztatów dla różnych instytucji i organizacji (np. PPP, MOPR, OIPiP, przedszkoli i żłobków). Jesteśmy zapraszaniu do udziału w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.

Współpracujemy z Brazelton Polska (tutaj link do www.nbas.pl) – dr Magdalena Stawicka od jest jedną z trenerek NBAS w Polsce.

Prowadzimy m.in. superwizje pracy klinicznej dla:

 1. położnych środowiskowych zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
 2. koordynatorów pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniami, warsztatami czy superwizją w oferowanym przez nas zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: m.stawicka@fundacja05.pl

Dzięki współpracy ze specjalistami spoza Fundacji odbyły się dotąd następujące szkolenia:

 1. Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition (Bayley-III). Szkolenie zorganizowane we współpracy z Kliniką Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prowadząca: Betty Hutchon, (Poznań, X 2008).
 2. FAS – diagnostyka i podstawy interwencji. Prowadząca: Teresa Jadczak-Szumiło, ITEM, Żywiec (Poznań, III 2009).
 3. Wczesne (niemowlęce) symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu i innych zakłóceń rozwojowych. Prowadzące: dr Stella Acquarone, Lucie Zimpfer – School of Infant Mental Health, Londyn, Wielka Brytania (Poznań, V 2009).
 4. Psychiatria niemowląt. Prowadząca: dr Stella Acquarone – School of Infant Mental Health, Londyn, Wielka Brytania (Poznań, X 2009).
 5. Zastosowanie Bayley Scales of Infant and Toddler Development (Bayley – III) – seminarium prowadzone przez Betty Hutchon, Londyn, Wielka Brytania (Warszawa, IV 2011)
 6. Stymulacja neurorozwoju dzieci. Prowadzenie: Teresa Jadczak-Szumiło, ITEM, Żywiec (Poznań, I-V 2011)
 7. Zabawa w psychoterapii – ze szczególnym uwzględnieniem pracy terapeutycznej z małymi dziećmi. Prowadzenie dr Stella Acquarone – School of Infant Menatl Health w Londynie (Poznań, 14-15 września 2013)