Konferencje

Wybrane wystąpienia na konferencjach i organizowane przez nas wykłady:

 1. Magdalena Stawicka, Programy wczesnej interwencji a problem krzywdzenia dzieci. Konferencja Naukowa „Nieletni – Przemoc – Uzależnienia” zorganizowana z okazji obchodów 60-tej rocznicy powstania Policyjnej Izby Dziecka w Poznaniu, (Poznań, X 2008)
 2. Katarzyna Drews i dr Magdalena Stawicka. Wspieranie dziecka urodzonego przedwcześnie – godny start w warunkach oddziału neonatologicznego., XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu, (Poznań, IX 2008)
 3. Stella Acquarone, Lucie Zimpfer (School of Infant Mental Health, Londyn, Wielka Brytania). Wczesne (niemowlęce) symptomy zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych – rozpoznawanie (metody badań przesiewowych), diagnoza, interwencja. Wykład dla lekarzy pracujących z małymi dziećmi i ich rodzinami. (Poznań, X 2009).
 4. Katarzyna Drews, Magdalena StawickaWspieranie rozwoju dziecka urodzonego przedwcześnie w warunkach oddziału neonatologicznego. Perspektywa psychologa i fizjoterapeuty., konferencja „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii – człowiek chory, aspekty biopsychologiczne”, organizowana przez Katedrę Psychologii Klinicznej KUL oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie (Lublin, IX 2009).
 5. Magdalena Stawicka, Magdalena Polaszewska-Nicke. Wczesne rozpoznawanie ryzyka rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu – zarys metod oceny funkcjonowania dziecka oraz interwencji. Konferencja naukowa „Systemowe podejście we wspomaganiu rozwoju, edukacji, życia zawodowego i społecznego osób z autyzmem i zespołem Aspergera”, organizowana przez stowarzyszenie PRO-FUTURO (Poznań, XII 2009).
 6. Magdalena Polaszewska-Nicke, Magdalena Stawicka, Infant Mental Health in Poland – attitudes and services – referat wygłoszony podczas Światowego Kongresu Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci, Lipsk, Niemcy,  organizator: World Association for Infant Mental Health (Lipsk, Niemcy, VII 2010)
 7. Magdalena Stawicka, Fazy rozwojowe małego dziecka i związane z nimi potrzeby dziecka, wykład wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, organizator : Fundacja Dzieci Niczyje, Urząd m.st. Warszawy, WUM (Warszawa, VI 2010)
 8. Katarzyna Drews, Magdalena Polaszewska-Nicke, Magdalena Stawicka, Skala Bayley-III – kompleksowe narzędzie oceny rozwoju małego dziecka oraz planowania interwencji – w kontekście wybranych metod obserwacji i opisu zakłóceń i zaburzeń rozwoju, wykład w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji SZKOŁA NEONATOLOGII, organizatorzy: Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM, Klinika Kardiologii IP CZD, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne (Ciechocinek, VI 2010)
 9. Magdalena Stawicka, Dobry start – znaczenie pierwszego kontaktu w procesie budowania więzi, referat wygłoszony na XVI Konferencji Szkoleniowej „Nie zabieraj mnie od mamy! – pierwszy kontakt, więź laktacja i ich znaczenie w życiu matki i dziecka”, organizator: Fundacja Rodzić po Ludzku (Warszawa, XI 2010)
 10. Magdalena Polaszewska-Nicke, Magdalena Stawicka, First steps in supporting parents and infants in their early encounters – a reflection form Poland; International Conference – „Early Years”, organizowana przez: School of Infant Mental Health, Tavistock Centre, (Londyn, Wielka Brytania, XI 2011)
 11. Magdalena Stawicka, Psychologiczne aspekty opieki nad noworodkiem i jego matką; VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek i Położnych z oddziałów neonatologicznych, Aktualności w neonatologii, (Warszawa, VI 2011)
 12. Magdalena Polaszewska-Nicke, Magdalena Stawicka, Standardy wspierania zdrowia psychicznego małych dzieci w pracy z ich rodzinami, referat w panelu dyskusyjnym IV Ogólnopolska Konferencja “Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”; organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ZERO-PIĘĆ. Fundację na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci (Warszawa, VI 2011)
 13. Magdalena Stawicka, Magdalena Polaszewska-Nicke, Dlaczego ono tak płacze?!. Trudności regulacyjne w funkcjonowaniu noworodków i niemowląt – obraz, etiologia i możliwości udzielania pomocy – referat – IV Ogólnopolska Konferencja “Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”; organizowana przez: Fundację Dzieci Niczyje, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ZERO-PIĘĆ. Fundację na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci (Warszawa, VI 2011)
 14. Magdalena Stawicka, Dobry start – znaczenie pierwszego kontaktu w procesie budowania więzi, konferencja szkoleniowa “Pozwólcie nam się przywitać”; organizowana przez: Fundację Rodzić po Ludzku, (Luboń, VI 2011)
 15. Magdalena Stawicka, Badanie skalą Brazeltona jako „punkt dostępu” w kontakcie terapeutycznym i profilaktycznym z rodziną z noworodkiem – referat; konferencja – „Skala oceny zachowania Noworodka według Brazeltona – wsparcie dla niemowląt i ich rodzin”; oganizowana przez: Centrum Brazeltona w Polsce, Johnson &Johnson ( Warszawa X 2011)
 16. Paulina Gołaska – The Extreme Male Brain Theory of Autism, Sexual dismorphism and functional asymmetry of the Human brain, Berlin Brain Days (Berlin, Niemcy, XII 20111)
 17. Magdalena Stawicka – wykład – NBAS as a port of entry – a reflection from Poland; Special Symposium with Dr T. Brazelton, Royal Society of Medicine (Londyn, Wielka Brytania, III 2012)
 18. Magdalena Stawicka – wykład – Dzikość serca – psychologiczne aspekty połogu i wczesnego okresu macierzyństwa, konferencja „Laktacyjna metamorfoza” (Poznań, IV 2012)
 19. Magdalena Polaszewska-Nicke, Czy potrafię być Twoją mamą? Psychologiczne aspekty opieki nad noworodkiem i niemowlęciem w kontekście karmienia piersią. Wystąpienie podczas konferencji z cyklu Karmienie piersią i praca – zróbmy to, której organizatorem był Komitet Upowszechnienia Karmienia Piersią (KUPK) (Warszawa, V 2015)
 20. Magdalena Stawicka, Magdalena Polaszewska-Nicke; Reflective suport for home-visiting midwives.; 15th World Congress of the WAIMH (Praga, Czechy, V 2016)
 21. Stawicka, M. Procedura Nieznanej Sytuacji M. Ainsworth w pomiarze relacji przywiązania. Sztuka obserwacji. Konferencja – Seminarium warsztatowe „Pomiar przywiązania – metody ilościowe i jakościowe”, SEAS Polska, Instytut Psychologii UKW (Bydgoszcz, IX 2016).
 22. Magdalena Stawicka, Magdalena Polaszewska-Nicke, Working with home-visiting midwives to detect families. Konferencja STORIE BIOLOGICHE E STORIE RELAZIONALI (Mediolan, Włochy, V 2017)