NIE JESTEŚ SAM

NIE JESTEŚ SAM – nowy program Fundacji ZERO-PIĘĆ

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację nowego programu NIE JESTEŚ SAM, skierowanego do rodzin z małymi dziećmi oraz specjalistów z województwa wielkopolskiego.

Program trwa od 1.X.2021 do 30.IX.2023

W ramach projektu realizujemy następujące działania:

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

KONSULTACJE ŚRODOWISKOWE DLA RODZIN Z DZIEĆMI W WIEKU 0-7 LAT

WARSZTATY KRĄG BEZPIECZEŃSTWA (CIRCLE OF SECURITY® PARENTING) – DLA RODZICÓW DZIECI 1-7 LAT

WARSZTATY „MAMA I JA” DLA MAM Z NIEMOLĘTAMI

GRUPA TERAPEUTYCZNA „ZABAWNIK” DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W PRZEDSZKOLACH I ŻŁOBKACH

SZKOLENIA I SPOTKANIA SUPERWIZYJNO-KONSULTACYJNE DLA SPECJALISTÓW (szczegóły tutaj)

WYKŁAD DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

OPRACOWANIE I DYSTRYBUCJA BROSZURY EDUKACYJNEJ DLA RODZICÓW

 

Spotkanie informacyjne na temat projektu 25.02.2022. 

 

*Program „NIE JESTEŚ SAM – profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, realizowany przez Fundację ZERO-PIĘĆ jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.