Aktualności

NIE JESTEŚ SAM – SPOTKANIE INFORMACYJNE

28

Styczeń

2023


Drodzy Specjaliści, pracujący z rodzinami z małymi dziećmi!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne ws. projektu „NIE JESTEŚ SAM – profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, oferującego bezpłatną pomoc psychologiczną rodzinom z małymi dziećmi oraz specjalistom pracującymi z takimi rodzinami z województwa wielkopolskiego. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dla kogo: Spotkanie informacyjne skierowane jest do specjalistów pracujących z rodzinami z małymi dziećmi (m.in. pracowników socjalnych, pracowników MOPR i ROPS, kuratorów sądowych, dyrekcji i nauczycieli z przedszkoli, opiekunów ze żłobków, psychologów, pedagogów, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników służby zdrowia – położnych, pielęgniarek, lekarzy).

Tematyka: Podczas spotkania przedstawione zostaną poszczególne działania, sposób rekrutacji oraz harmonogram projektu. A także broszura edukacyjna stworzona w ramach projektu przez Zespół Fundacji ZERO-PIĘĆ.

Termin i miejsce: Spotkanie odbędzie się 30 stycznia, w godzinach 14:00-15:00, w formie online – na platformie ZOOM. Nagranie ze spotkania zostanie umieszczone na profilu Fundacji ZERO-PIĘĆ na Facebooku.

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: b.granops@fundacja05.pl. W odpowiedzi przesłany zostanie link do spotkania na platformie ZOOM.

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny