Aktualności

GRUPA TERAPEUTYCZNA ZABAWNIK

22

Maj

2022


GRUPA TERAPEUTYCZNA ZABAWNIK

Ruszyła rekrutacja do grupy terapeutycznej ZABAWNIK (dla dzieci w wieku 3-6 lat).

Ideą spotkań jest wspieranie dzieci czujących się niepewnie w grupie w budowaniu przyjaznych relacji z rówieśnikami. Podczas spotkań maluchy są zapraszane do wspólnej zabawy oraz do czynnego udziału w aktywnościach grupowych. Mali uczestnicy mają okazję nauczyć się lepiej komunikować z innymi oraz wyrażać własne potrzeby, respektując granice innych. Spotkania są również okazją do stopniowego przyzwyczajania się do rozstań z rodzicami.

PROWADZENIE: Spotkania prowadzone są przez psychologa, Beatę Granops, oraz asystenta – studenta psychologii.

TERMINY: 16, 23, 30 maja, 6, 13, 20, 27 czerwca, 4 lipca,  w godzinach 15:00-17:00. Zajęcia grupy będą kontynuowane po przerwie wakacyjnej – w okresie jesiennym planowane jest 7 kolejnych spotkań.

MIEJSCE: CENTRUM ZERO-PIĘĆ, ul. Prusa 14/7, Poznań

ZAGŁOSZENIA: Zgłoszenia sms na numer 501 034 850

O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje spotkanie rekrutacyjne. Jego termin zostanie ustalony po przyjęciu zgłoszenia.

Spotkania są realizowane w ramach programu „NIE JESTEŚ SAM – profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, skierowanego do rodzin z małymi dziećmi z województwa wielkopolskiego. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.