Aktualności

Szkolenia i superwizje dla specjalistów

16

Maj

2022


Zapraszamy specjalistów pracujących z małymi dziećmi oraz ich rodzinami.

ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci

w ramach projektu NIE JESTEŚ SAM*

zaprasza do bezpłatnego udziału w programie szkoleniowo-superwizyjnym

obejmującym

szkolenie oraz spotkania superwizyjno-konsultacyjne dla specjalistów

pracujących z małymi dziećmi oraz ich rodzinami

(pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, położnych środowiskowych)

Celem szkolenia jest pogłębienie kompetencji uczestników w zakresie:

  • rozpoznawania krzywdzenia emocjonalnego oraz interwencji w tym zakresie;
  • rozumienia doświadczeń traumatycznych – zwłaszcza o charakterze relacyjnym w okresie wczesnego dzieciństwa – oraz ich wpływu na rozwój człowieka i kształtowanie nieadaptacyjnych sposobów funkcjonowania;
  • współczesnych koncepcji i narzędzi stosowanych w niesieniu pomocy terapeutycznej dzieciom oraz dorosłym zmagającym się z traumą.

 

Kontynuacją seminarium będą spotkania superwizyjno-konsultacyjne poświęcone wspieraniu specjalistów w ich codziennej praktyce na przykładzie indywidualnych przypadków, szczególnie w zakresie trudnych wyzwań w obszarze prewencji i wczesnej interwencji dotyczącej krzywdzenia małych dzieci.

Terminy spotkań:

Szkolenie (1 spotkanie): 12 czerwca 2022 r.

I grupa: godz. 8.30

II grupa: godz. 14.30

O podziale na grupy decyduje specjalizacja uczestników (ze względu na specyfikę programu szkoleniowego uczestnicy zostaną podzieleni na grupy o zbliżonym profilu zawodowym).

Spotkania superwizyjno-konsultacyjne (4 spotkania dla każdej grupy, w okresie wrzesień 2022 – czerwiec 2023): szczegółowe terminy zostaną ustalone z uczestnikami poszczególnych grup

Miejsce spotkań:

Zero-pięć. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci, ul. Prusa 14/7, Poznań

(Zastrzegamy możliwość zmiany lokalizacji w zależności od wielkości grupy.)

Zapisy:

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail: szkolenia@fundacja05.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie:

  • imienia i nazwiska
  • nazwy placówki i miejscowości
  • wykonywanym zawodzie (psycholog, pedagog pracownik socjalny etc.)
  • dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu

O zakwalifikowaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

*Spotkania są realizowane w ramach programu „NIE JESTEŚ SAM – profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, skierowanego do rodzin z małymi dziećmi z województwa wielkopolskiego. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.