Aktualności

NIE JESTEŚ SAM

24

Styczeń

2022


NIE JESTEŚ SAM

 

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację nowego programu NIE JESTEŚ SAM – PROFILAKTYKA KRZYWDZENIA MAŁYCH DZIECI, finansowanegoz funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Program trwa od 1.X.2021 do 30.IX.2023

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu. 

Spotkanie informacyjne skierowane jest do specjalistów pracujących z rodzinami z małymi dziećmi (m.in. pracowników socjalnych, pracowników MOPR i ROPS, kuratorów sądowych, dyrekcji i nauczycieli z przedszkoli, opiekunów ze żłobków, psychologów, pedagogów, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników służby zdrowia – położnych, pielęgniarek, lekarzy). Podczas spotkania przedstawione zostaną poszczególne działania, sposób rekrutacji oraz harmonogram projektu.

Spotkanie odbędzie się 25 lutego, w godzinach 13:00-14:00, w formie online – na platformie ZOOM. Nagranie ze spotkania zostanie umieszczone na profilu Fundacji ZERO-PIĘĆ na Facebooku.

Plan spotkania:

  1. Przedstawienie działalności Fundacji ZERO-PIĘĆ i członków zespołu.
  2. Przedstawienie projektu „NIE JESTEŚ SAM – profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” i problematyki krzywdzenia emocjonalnego.
  3. Przedstawienie działań projektu skierowanych do rodzin z małymi dziećmi (cykle konsultacji psychologicznych, warsztaty KRĄG BEZPIECZEŃSTWA dla rodziców, grupa terapeutyczna ZABAWNIK dla dzieci 3-6 lat, warsztaty MAMA I JA dla mam z niemowlętami).
  4. Przedstawienie działań projektu skierowanych do specjalistów pracujących z rodzinami z małymi dziećmi (szkolenia dla nauczycieli i opiekunów w żłobkach na terenie Wielkopolski, szkolenia i spotkania superwizyjno-konsultacyjne dla specjalistów).
  5. Odpowiedzi na pytania (w trakcie spotkania, uczestnicy będą mieli okazje zadać pytanie na czacie).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: b.granops@fundacja05.pl . W odpowiedzi przesłany zostanie link do spotkania na platformie ZOOM.

Spotkanie zrealizowane w ramach programu „NIE JESTEŚ SAM – profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, skierowanego do rodzin z małymi dziećmi z województwa wielkopolskiego. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.