Aktualności

WARSZTATY DLA RODZICÓW

15

Luty

2021


 KRĄG BEZPIECZEŃSTWA

WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 1-7 LAT

Czasami rodzice bywają zagubieni i nie wiedzą, jak odpowiadać na sygnały i potrzeby dziecka. Program Krąg bezpieczeństwa (Circle of Security® Parenting™) opiera się na wieloletnich badaniach nad tym, jak można wspierać i wzmacniać bezpieczną relację rodzic-dziecko.

W trakcie spotkań prowadzący pracują z grupą rodziców w oparciu o sprawdzony i potwierdzony badaniami, licencjonowany program. W trakcie 8 dwugodzinnych spotkań uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, oglądają krótkie nagrania zachowań dzieci i reakcji ich rodziców oraz zastanawiają się nad własnymi doświadczeniami wychowywania i bycia wychowywanymi.

Celem programu jest wspieranie rodziców małych dzieci w następujących obszarach:

  • Rozumienie świata uczuć i przeżyć dziecka poprzez naukę odczytywania ich emocjonalnych potrzeb.
  • Wspieranie zdolności dziecka do radzenia sobie z własnymi emocjami.
  • Wzmacnianie rozwój poczucia własnej wartości dziecka.

 

PROWADZENIE:

Spotkania prowadzone są przez dwóch psychologów: Adama Stepnowskiego-Saida i Beatę Granops.

TERMINY:

Poniedziałki: 1, 8, 15, 22, 29 marca, 12, 19, 26 kwietnia 2021, w godzinach: 19:00-21:00. (Uczestnicy deklarują udział we wszystkich spotkaniach).

(Uczestnicy deklarują udział we wszystkich spotkaniach).

MIEJSCE:

Centrum ZERO-PIĘĆ, ul. Prusa 14/7, Poznań (Ze względu na niestabilną sytuacje w związku epidemią COVID-19 możliwe, że część spotkań będzie odbywać się online na platformie ZOOM).

 ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em na numer telefonu: 793-305-007.

O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje telefoniczna rozmowa rekrutacyjna. Jej termin zostanie ustalony po przyjęciu zgłoszenia.

 

Spotkania stanowią element programu CENTRUM ZERO-PIĘĆ, którego beneficjentami są mieszkańcy Poznania. Projekt  dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.