Aktualności

KRĄG BEZPIECZEŃSTWA – WARSZTATY

27

Styczeń

2020


KRĄG BEZPIECZEŃSTWA – WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 1-7 LAT

Czasami rodzice bywają zagubieni i nie wiedzą, jak odpowiadać na sygnały i potrzeby dziecka. Program Krąg bezpieczeństwa (Circle of Security® Parenting™) opiera się na wieloletnich badaniach nad tym, jak można wspierać i wzmacniać bezpieczną relację rodzic-dziecko.

W trakcie spotkań prowadzący pracują z grupą rodziców w oparciu o sprawdzony i potwierdzony badaniami, licencjonowany program. W trakcie 10 dwugodzinnych spotkań uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, oglądają krótkie nagrania zachowań dzieci i reakcji ich rodziców, a następnie w trakcie dyskusji zastanawiają się nad własnymi doświadczeniami wychowywania i bycia wychowywanymi.

Celem programu jest wspieranie rodziców małych dzieci w następujących obszarach:

  • Rozumienie świata uczuć i przeżyć dziecka poprzez naukę odczytywania ich emocjonalnych potrzeb.
  • Wspieranie zdolności dziecka do radzenia sobie z własnymi emocjami.
  • Wzmacnianie rozwój poczucia własnej wartości dziecka.
  • Uhonorowanie intuicji i wewnętrznej mądrości rodziców oraz pragnienia, aby ich dziecko było w zdrowej bliskości emocjonalnej w relacji z nimi (tak zwane bezpieczne przywiązanie).

 

PROWADZENIE:

Spotkania prowadzone są przez dwóch psychologów: Adama Stepnowskiego-Saida i Beatę Granops.

TERMINY:

Wtorki: 18, 25 luty, 3, 10, 17, 24 marca, 7, 14, 21, 28 kwietnia w godzinach: 18:30-20:30.

(Uczestnicy deklarują udział we wszystkich spotkaniach).

MIEJSCE:

Centrum ZERO-PIĘĆ, ul. Prusa 14/7, Poznań

 ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em na numer telefonu: 501 034 850.

O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje telefoniczna rozmowa rekrutacyjna. Jej termin zostanie ustalony po przyjęciu zgłoszenia.

 

Spotkania stanowią element programu CENTRUM ZERO-PIĘĆ, dofinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.