Aktualności

Zapraszamy na jesienne warsztaty dla rodziców

24

Wrzesień

2019


KRĄG BEZPIECZEŃSTWA – warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 1-6 lat

Czasami rodzice bywają zagubieni i nie wiedzą, jak odpowiadać na sygnały i potrzeby dziecka. Program Krąg bezpieczeństwa (Circle of Security® Parenting™) opiera się na wieloletnich badaniach nad tym, jak można wspierać i wzmacniać bezpieczną relację rodzic-dziecko.

W trakcie spotkań prowadzący pracują z grupą rodziców w oparciu o sprawdzony i potwierdzony badaniami, licencjonowany program. W trakcie 8 dwugodzinnych spotkań uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, oglądają krótkie nagrania zachowań dzieci i reakcji ich rodziców, a następnie w trakcie dyskusji zastanawiają się nad własnymi doświadczeniami wychowywania i bycia wychowywanymi.

Celem programu jest wspieranie rodziców małych dzieci w następujących obszarach:

  • Rozumienie świata uczuć i przeżyć dziecka poprzez naukę odczytywania ich emocjonalnych potrzeb.
  • Wspieranie zdolności dziecka do radzenia sobie z własnymi emocjami.
  • Wzmacnianie rozwój poczucia własnej wartości dziecka.
  • Uhonorowanie intuicji i wewnętrznej mądrości rodziców oraz pragnienia, aby ich dziecko było w zdrowej bliskości emocjonalnej w relacji z nimi (tak zwane bezpieczne przywiązanie).

 

PROWADZENIE:

Spotkania prowadzone są przez dwóch psychologów: Adama Stepnowskiego-Saida i Beatę Granops.

TERMINY:

Wtorki: 8, 15, 22, 29 października, 5, 12, 19, 26 listopada, w godzinach: 18:30-20:30.

(Uczestnicy deklarują udział we wszystkich spotkaniach).

MIEJSCE:

Centrum ZERO-PIĘĆ, ul. Prusa 14/7, Poznań

 ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em na numer telefonu: 501 034 850.

O zakwalifikowaniu się do grupy decyduje telefoniczna rozmowa rekrutacyjna. Jej termin zostanie ustalony po przyjęciu zgłoszenia.

 

Spotkania stanowią element programu WSPARCIE RELACJI RODZIC-DZIECKO, dofinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania.