Aktualności

Natalia Dorna

19

Luty

2018


Psycholog – absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Wychowania Seksualnego w Warszawie. Była słuchaczką Summer School of Political Psychology w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła cykl warsztatów poświęconych edukacji seksualnej oraz Kurs dla trenerów Treningu Skutecznego Rodzica przygotowany przez Gordon Training International. Uczestniczyła w organizowanym przez warszawską Fundację Dzieci Niczyje szkoleniu przeznaczonym dla profesjonalistów pracujących z rodzicami małych dzieci Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice oraz w organizowanym przez krakowską Fundację PLUS kursie wprowadzającym do metody Wideotreningu Komunikacji. Prowadziła zajęcia dla słuchaczy Podyplomowego Studium Wychowania Seksualnego przy Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) z zakresu psychologii małżeństwa i rodziny oraz dla studentów Instytutu Politologii i Dziennikarstwa UAM z zakresu psychologii społecznej. Organizowała spotkania z uczniami poznańskich liceów i gimnazjów poświęcone profilaktyce HIV/AIDS oraz tematyce bezpieczeństwa. Współprowadziła grupę terapeutyczną DDA. Odbył dwuletnie szkolenie z metody Esther Bick – Infant Observation.

W Fundacji zajmuje się udzielaniem konsultacji w obszarze komunikacji w rodzinie, w szczególności komunikacji w relacji rodzic-małe dziecko. Przygotowuje i prowadzi warsztaty dla rodziców pragnących poszerzyć własne kompetencje wychowawcze.

tel. 794 035 621

e-mail: n.dorna@fundacja05.pl