Aktualności

Magdalena Polaszewska-Nicke

19

Luty

2018


Psycholog – współzałożycielka i prezeska Fundacji ZERO-PIĘĆ, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracuje z dwoma ośrodkami pomocy społecznej w powiecie mińskim oraz przedszkolami. Wcześniej pracowała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie TRAD „Szansa”, w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach (woj. mazowieckie).

Ukończyła kursy dotyczące psychoterapii diady rodzic-niemowlę oraz psychoterapii rodzin w oparciu o mentalizację, w Anna Freud Centre w Londynie, a także szereg szkoleń z zakresu pracy psychoterapeutycznej z rodzinami z małymi dziećmi (m.in. dwuletnie szkolenie z metody Esther Bick, Infant Observation) w School of Infant Mental Heath w Londynie, gdzie kontynuuje szkolenie i korzysta z superwizji. Ponadto ukończyła szereg kursów specjalistycznych, m.in. na temat  wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci w IMiD w Warszawie. Uzyskała certyfikat uprawniający do oceny przywiązania u niemowląt w oparciu o procedurę Strange Situation Mary S. Ainsworth, a także certyfikat mentora monachijskiego programu prewencyjnego SAFE K. Brischa. Ukończyła m.in: następujące szkolenia: stosowanie Skali Brazeltona – Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS), ocena rozwoju dzieci za pomocą skali Bayley III, ocena rozwoju dzieci na podstawie Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (MFDR). Jest również terapeutą EMDR.

Odbyła staż w Klinice Psychiatrii UM w Poznaniu. Współpracowała z Klubem Terapeutycznym dla Dzieci z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Warszawie. Jest członkinią World Association for Infant Mental Health,  autorką przekładów licznych tekstów naukowych z języka angielskiego, m.in. książki “Przywiązanie” Johna Bowlby’ego, współautorką tekstów dotyczących szeroko pojętej tematyki przywiązania.

W Fundacji zajmuje się udzielaniem indywidualnych i rodzinnych konsultacji oraz terapią małych dzieci i ich rodzin. Opracowuje programy, prowadzi warsztaty, wykłady i szkolenia dla rodziców i profesjonalistów pracujących z małymi dziećmi.

tel. 696 026 046

e-mail: m.polaszewska.nicke@fundacja05.pl