Aktualności

dr Magdalena Stawicka

19

Luty

2018


dr Magdalena Stawicka – psycholog

Współzałożycielka, członek zarządu i zespołu Fundacji ZERO-PIĘĆ. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przez kilkanaście lat pracowała w Instytucie Psychologii. Obecnie prowadzi szkolenia i wykłady m.in. na studiach podyplomowych, w ramach specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej na UAM oraz UM w Poznaniu, dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Prowadzi także supewizje zespołu koordynatorów pieczy zastępczej dla MOPR w Poznaniu.

Szkoliła się się w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w OPP w Krakowie, psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w WTTS; psychoterapii diady rodzic-niemowlę i terapii opartej na mentalizacji w Anna Freud Centre. Ukończyła liczne szkolenia w zakresie pracy terapeutycznej z niemowlęciem i jego rodziną w School of Infant Mental Health w Londynie (w tym dwuletnie szkolenie z metody Esther Bick – “Infant Observation”), a także kurs doskonalący z zakresu wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci w IMiD w Warszawie. Posiada certyfikat uprawniający do stosowania skali Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS); oceny przywiązania u niemowląt w oparciu o procedurę Strange Situation Mary Ainsworth oraz mentora monachijskiego programu prewencyjnego SAFE K. Brischa.

Odbyła staże w Klinice Psychiatrii UM i Szpitalu Klinicznym nr 3 w Poznaniu; była członkiem zespołu terapii systemowej Instytutu Psychiatrii w The Maudsley Hospital w Londynie.

Jest członkiem World Association for Infant Mental Health. Autorka książki, Autodestruktywność dziecięca w świetle teorii przywiązania”, artykułów dotyczących tematyki przywiązania, krzywdzenia, wspierania rodzin z małymi dziećmi oraz licznych wystąpień konferencyjnych.

W Fundacji zajmuje się udzielaniem indywidualnych i rodzinnych konsultacji oraz terapią małych dzieci i ich rodzin. Opracowuje programy, prowadzi warsztaty, wykłady i szkolenia dla rodziców i profesjonalistów pracujących z małymi dziećmi.

tel. 664 497 582

e-mail: m.stawicka@fundacja05.pl